OFERTA

Infrastruktura Informatyczna

Outsourcing usług i wsparcie IT
Dzięki powierzeniu usług obsługi informatycznej naszej firmie, mogą Państwo zoptymalizować koszty i przede wszystkim o wiele wydajniej realizować zadania z zakresu IT. Oferujemy budowę i bieżącą obsługę infrastruktury sprzętowej, w której skład wchodzą min. instalacja i konfiguracja oprogramowania, zarządzanie serwerami, konfiguracja kont pocztowych, aktualizacje oprogramowania i bieżące wsparcie pracowników w zakresie IT.
Zapewniamy konsultację ze specjalistami z zakresu IT, co z pewnością pozwoli dobrać optymalne rozwiązanie dla Państwa firmy.
Wirtualizacja systemów
Wirtualizacja systemów pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów fizycznych, w związku z tym także zredukować koszty działania infrastruktury informatycznej.
Świadczymy usługi projektowania i wdrażania systemów wirtualizacji (Microsoft Hyper-V, VMware vSphere) oraz audytujemy i optymalizujemy istniejące infrastruktury serwerowe, a także zajmujemy się migracją zasobów z systemów fizycznych na wirtualne. Doradzamy naszym klientom godne uwagi i dostosowane do ich potrzeb rozwiązania.
Systemy backupowe
Systemy backupowe pozwalają na bezpieczną archiwizację danych, dlatego stanowią ułatwienie I pewność w codziennym funkcjonowaniu firmy.
Oferujemy projektowanie i wdrażanie systemów backupowych. Ze względu na bałość o niezawodność I bezpieczeństwo oferowanych przez nas usług pracujemy na oprogramowaniu CommVault.
Sieci LAN/WAN/VPN
Jednym z podstawowych elementów każdej infrastruktury informatycznej jest sieć, dlatego jej poprawne funkcjonowanie zapewnia ciągłość procesów w przedsiębiorstwie.
W związku z tym projektujemy, budujemy i modernizujemy sieci LAN/WAN/VPN, uwzględniając indywidualne potrzeby naszych klientów.
LAN – sieć lokalna, obejmuje swoim zasięgiem budynki lub kompleksy biurowe, dlatego gwarantuje najwyższą przepustowość,
WAN – rozległa sieć komputerowa, łącząca sieci w kilku oddziałach firmy w różnych lokalizacjach,
VPN – wirtualna sieć prywatna, zapewnia bezpieczną wymianę informacji między oddziałami.
Sieci SAN/NAS
Oferujemy profesjonalne systemy do przechowywania i udostępniania dużej ilości danych. Uwzględniamy realne potrzeby biznesowe naszych klientów dostosowując architekturę sieci do wymagań firmy, ponieważ zależy nam na bezpieczeństwie i niezawodności realizowanych projektów.
SAN – sieć, która pozwala na przesyłanie danych między serwerami i urządzeniami pamięci masowych.
NAS – sieć pozwalająca na udostępnianie zasobów dyskowych serwerom i stacjom roboczym
Rozwiązania Microsoft
Oferujemy sprzedaż produktów Microsoft, jak również wdrożenia w małych i dużych środowiskach:
- Windows Server
- MS SQL Server
- Exchange Server
- Hyper-V
- Active Directory
Produkty DELL EMC
Oferujemy sprzedaż i wdrożenia rozwiązań DELL EMC.

Business Intelligence

Rozwój oprogramowania