Sage Symfonia Kadry i Płace One Payroll

One Payroll to jeden produkt kadrowo-płacowy, który może być oferowany klientom różnych segmentów (od małych po duże firmy), dopasowany funkcjonalnością, interfacem do użytkownika i wydajnością do poszczególnych segmentów rynku, wykorzystujący silnik bazy danych MS SQL (Express i Standard).

Sage Kadry i Płace One Payroll posiada wersje dostosowane do określonych limitów obsługiwanych pracowników. Podział na limity pozwala lepiej dostosować program do potrzeb konkretnej firmy (mała, duża, biuro rachunkowe).

ZAKRES FUNKCJONALNOŚĆI SAGE KADRY I PŁACE ONE PAYROLL

> Ewidencjonowanie danych o pracowniku.
> Zatrudnienie: na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne.
> Przyjęcie do pracy, rozwiązanie stosunku pracy, świadectwa pracy.
> Rejestracja zwolnień lekarskich oraz wbudowany import e-zwolnień z PUE.
> Naliczanie wynagrodzeń: dostęp do wielu składników płacowych i potrąceń oraz możliwość definiowania własnych elementów systemu wynagrodzeń.
> Rozliczenia: zasiłków, czasu pracy, premii (w tym naliczanie), prowizji, nagród, godzin nadliczbowych i nocnych, ekwiwalentów, dodatków, odpraw, potrąceń; wypłaty przelewem i/lub gotówką.
> Wyrównania i korekty.
> Możliwość zamykania miesiąca dla grupy pracowników.
> Rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
> Ewidencja nieobecności.
> Urlopy: wypoczynkowe (w tym godzinowe, na żądanie, dla pracowników tymczasowych oraz planowane), okolicznościowe, na dziecko (godzinowe i w dniach), rodzicielskie, wychowawcze, bezpłatne.
> Eksport deklaracji do Płatnika: zgłoszeniowe – ZUA, ZZA, ZWUA, ZIUA, ZCNA; rozliczeniowe – DRA, RCA, RZA, RSA; korygujące – DRA, RCA, RZA, RSA, deklaracja ZSWA.
> Zestawienia, raporty, sprawozdawczość: podsumowanie wynagrodzeń, zestawienie urlopów, raporty płacowe i kadrowe, stan wykorzystania urlopów, statystyka zatrudnienia, dane kadrowe pracowników; karty: czasu pracy, ewidencji czasu pracy, wynagrodzeń; zestawienia: osób z przekroczeniem progu podatkowego i ZUS, pracowników z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, rozliczenia zasiłków, wypłaconych zasiłków, lista pracowników, rezerwy urlopowe na kolejny rok, rozkład – harmonogram czasu pracy, indywidualne definicje zestawień (łącznie niemal 150 różnych raportów).
> Zaświadczenia: płatnika składek ZUS Z-3 oraz Z-3a (także w wersji elektronicznej zgodnej z PUE), o zatrudnieniu, o zarobkach.
> Udogodnienia: zbiorcze wprowadzanie danych, zbiorcze wstawianie zdarzeń, przypomnienia i alerty, przypomnienia o odnowieniu badań pracowniczych i odnowieniu szkoleń BHP, eTeczka, współpraca z SODiR, współpraca z Rejestratorami czasu pracy.
> Bezpieczeństwo: wykonywanie automatycznych kopii bezpieczeństwa, zaawansowane zarządzanie uprawnieniami dostępu, wysyłka pasków pracowniczych szyfrowanym mailem.
> Integracja obiegu informacji: integracja z systemami Sage Finanse i Księgowość oraz X3, możliwość integracji z systemami intranetowymi oraz innymi aplikacjami i systemami dostępnymi na rynku.

Rozszerzenia Sage Kadry i Płace One Payroll:

PREMIUM PACK

Dodatek Premium Pack jest rozszerzeniem, które dodatkowo wzbogaca funkcjonalności programu Sage Kadry i Płace One Payroll. 

Funkcjonalność “Przypomnienia”:

> Przypomnienia użytkownika – ułatwiające użytkownikom pamiętanie o zadaniach do wykonania czy ważnych dla nich terminach.
> Badania lekarskie z przypomnieniami – wsparcie w obsłudze całego procesu związanego z kierowaniem pracowników na badania lekarskie, włącznie z przypomnieniami o konieczności odnowienia badań / szkoleń poszczególnych pracowników.
> Przypomnienia o kończących się umowach o pracę – program pozwala wygenerować automatycznie przypomnienia dla każdej aktywnej w systemie umowy o pracę. Użytkownik może ustawić ile dni przed datą zakończenia umowy mają być wyświetlania powiadomienia

Funkcjonalność “Wysyłanie zabezpieczonych e-maili”:

> Możliwość wysłania mailem do wszystkich lub wybranych pracowników, szyfrowanych dokumentów m.in. pasków wynagrodzeń, skierowań na badania lekarskie, PIT-11, zaświadczeń ZUS-3 i ZUS-3a, zgód pracowniczych.
> Możliwość podpisania wysyłanych dokumentów podpisem elektronicznym.

Funkcjonalność “e-Teczka”:

> Wszystkie dokumenty pracownika w elektronicznym archiwum połączonym z kartoteką pracownika.
> Elektroniczne przechowywanie dokumentów pracowniczych.
> W e-Teczce można zapisywać zarówno raporty wykonane w Sage Kadry i Płace One Payroll jak i dokumenty zeskanowane.
> E-Teczka może być zarówno przechowywana w bazie lokalnej, jak i instalowana w chmurze (np. Microsoft Azure).
> Dostęp do e-Teczki możliwy z programu oraz opcjonalnie przez API e-Teczki z innych rozwiązań – np. portali pracowniczych (w tym E-Pracownik i Inteli HR), intranetu itp.

Funkcjonalność “Import z Płatnika”:

> Szybki import danych pracowników.

Funkcjonalność “Pakiety pracownicze”:

> Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety (pakiety medyczne, karty sportowe, ubezpieczenia zdrowotne).
> Obsługa ewidencji i rozliczania dla pracowników oraz członków ich rodzin.

E-BOX (E-DEKLARACJE, E-DOKUMENTY)

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania elektronicznymi operacjami i dokumentami firmowymi.

e-Box składa się z modułów e-Deklaracje i e-Dokumenty.

Dzięki modułowi e-Deklaracje:

> utworzysz e-deklaracje podatkowe dla pracowników i firmy (PIT, CIT, VAT),
> automatycznie podpiszesz e-deklaracje, wyślesz je do Ministerstwa Finansów i odbierzesz urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO),
> utworzysz i wyślesz raport JPK_VAT do Urzędu Skarbowego,

 

Dzięki modułowi e-Dokumenty:

> wystawisz faktury e-sprzedaży,
> bezpiecznie prześlesz faktury drogą elektroniczną (poprzez serwis MiedzyFirmami.pl),
> odbierzesz e-faktury zakupu i potwierdzenia otrzymania e-faktury,
> zarchiwizujesz e-faktury,
> zintegrujesz zarządzanie informacjami o zgodach na otrzymywanie e-faktur.

RCP (REJESTR CZASU PRACY)

Funkcjonalność Rejestracji Czasu Pracy (RCP) umożliwia zaczytanie danych z czytników rejestracji czasu pracy. Program współpracuje z systemami RCP, które pliki z danymi zapisuje w formacie txt.

Minimalnymi informacjami, które musi przekazać czytnik do programu są: identyfikator pracownika, czyli nr karty RCP, informacja o czasie zdarzenia, tj. data i godzina oraz rodzaj zdarzenia: czy jest to wejście czy wyjście. Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia danych na podstawie książki wejść i wyjść lub innych dokumentów kadrowych.

Zapisy generowane przez czytniki kart magnetycznych są wczytywane, automatycznie analizowane, a następnie zatwierdzane przez użytkownika. Przed zapisaniem zdarzeń do kalendarzy użytkownik ma możliwość pełnej kontroli i edycji zarówno zapisów, jak i wyników ich analizy.

Po zatwierdzeniu zapisów program wstawia odpowiednie zdarzenia do kalendarzy pracowników. Realizacja tych zdarzeń pociąga za sobą akcje, które automatycznie wpłyną na systemy kadrowo-płacowe pracowników.

E-PRACOWNIK

Program e-Pracownik ułatwia kontrolę czasu i miejsca pracy pracownika. Program współpracuje z dowolnym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) obecnym już w firmie. Dane o pracy zatrudnionych w firmie osób, są dostępne w każdej chwili.