Sage Symfonia 2.0

Sage Symfonia 2.0 to kompleksowy system wspomagający zarządzanie zasobami firmy w obszarze finansów i księgowości oraz handlu. Rozwiązanie jest przeznaczone dla podmiotów prowadzących pełną księgowość.

Moduły Sage Symfonia 2.0:

HANDEL (SPRZEDAŻ I MAGAZYN)

Wspiera Twoją sprzedaż. Pozwala zarządzać cenami, stanami magazynowymi i zakupami.

Dzięki Sage Symfonia 2.0 Handel (Sprzedaż i Magazyn):

> wystawisz dokumenty sprzedażowe,
> zaimportujesz kursy walut z NBP,
> poprowadzisz kartoteki towarowe z przypisanymi cenami sprzedaży (możesz wprowadzić 10 typów cen),
> uzyskasz możliwość współpracy z e-dokumentami: wystawianie e-faktur, zapisywanie w repozytorium e-Dokumentów, przygotowanie e-przelewów – eksport do systemów bankowych,
> wystawisz e-dokumenty takie jak: faktura korygująca, faktura VAT, faktura walutowa + korekta, faktura zaliczkowa + korekta, dokument eksportowy + korekta, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów + korekta, rachunek sprzedaży w walucie + korekta, faktura zaliczkowa + korekta,
> sporządzisz zestawienia sprzedażowe według listy kontrahentów czy towarów,
> sprawdzisz stan rozrachunku z kontrahentem,
> sprawdzisz status kontrahenta: czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy jest zarejestrowany w VIES,
> zewidencjonujesz dokumenty według zasady memoriałowej lub kasowej,
> poprowadzisz rejestr płatności w walucie obcej lub krajowej.

HANDEL (SPRZEDAŻ)

Popularny system do obsługi faktur, dzięki któremu zautomatyzujesz wewnętrzny obieg dokumentów w swojej firmie.

Dzięki temu programowi:

> szybko wystawisz dokumenty sprzedażowe i walutowe oraz zaimportujesz kursy walut z tabeli NBP,
> obsłużysz sprzedaż detaliczną i kartotekę towarową (możesz przypisać do 10 typów cen sprzedaży),
> rozliczysz należności,
> stworzysz listy kontrahentów na podstawie danych z zestawień sprzedażowych lub towarowych,
> możesz prowadzić rejestr płatności w walucie obcej lub krajowej,
> sprawdzisz stan rozrachunków z kontrahentem,
> szybko zweryfikujesz, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i czy widnieje w rejestrze VIES,
> zewidencjonujesz dokumenty według zasady memoriałowej lub kasowej.

ŚRODKI TRWAŁE

Zapewni Twojej firmie sprawne zarządzanie wszystkimi firmowymi aktywami.

Dzięki Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe:

> uzyskasz możliwość prowadzenia środków trwałych w latach, korekt i umorzeń,
> wykonasz okresowe inwentaryzacje,
> zaewidencjonujesz, obsłużysz i rozliczysz umowy leasingu, wynajmu i dzierżawy (LWD),
> szybko opracujesz zestawienia pokazujące stan majątku firmy, wykażesz wartość na dzień zakupu lub na dzień danego dnia użytkowania, a także wartość bilansową lub podatkową,
> rozliczysz amortyzację i umowy leasingowe, a z pomocą narzędzia Integracja w łatwy sposób zaciągniesz plan kont z modułu finansowo–księgowego.

E-HANDEL

Program e-Handel zintegrowany z programem Handel wspomaga zarządzanie sprzedażą internetową w serwisie aukcyjnym Allegro.

Posiadając program e-Handel:

> przygotujesz oferty sprzedaży internetowej i automatycznie opublikujesz je w serwisie Allegro,
> z łatwością będziesz zarządzać aukcjami,
> automatyczne otrzymasz informacje o każdej sprzedaży dokonanej przez Allegro,
> automatycznie utworzysz dokumenty handlowe na podstawie transakcji internetowych,
> uzupełnisz opisy towarów o zdjęcia i parametry wykorzystywane podczas przygotowania wcześniejszych aukcji,
> kupujących na Allegro dodasz do kartoteki swoich kontrahentów,
> na podstawie sprzedaży dokonasz rezerwacji towarów i skuteczniej skontrolujesz stany magazynowe.

Rozszerzenia współpracujące z Sage Symfonia 2.0:

WIELOFIRMOWOŚĆ

Opcja wielofirmowość umożliwia obsługę bez limitu firm w ramach jednej licencji.

Najważniejsze cechy:

> o praca na bazie danych bez limitu firm w ramach jednej licencji,
> o aktywacja na klucz sprzętowy umożliwia pracę w wielu bazach danych.

Najważniejsze cechy:

> o obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem wielu stanowisk i wielu firm w grupie,
> o oszczędność czasu – skrócenie czasu potrzebnego do obsługi wielu firm.

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Pozwala przygotować wymagane przez Ministerstwo Finansów sprawozdania finansowe.

E-Sprawozdania Finansowe pozwalają na:

> import danych wygenerowanych w programie księgowym lub z innego e-sprawozdania finansowego,
> pracę na wielu kopiach/wersjach sprawozdania finansowego aż do osiągnięcia finalnej wersji,
> ręczne wprowadzanie danych i wielokrotne modyfikowanie zawartości e-sprawozdania,
> dodawanie złączników do sprawozdania np. polityki rachunkowości firmy,
> przygotowanie sprawozdania finansowego na kolejne okresy poprzez kopiowanie danych z poprzednich lat,
> zapisanie gotowego sprawozdania finansowego do pliku XML w wymaganej przez Ministerstwo Finansów strukturze, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi załącznikami, objaśnieniami i podpisami,
> weryfikację poprawności wygenerowanego e-sprawozdania finansowego i jego zgodności z wymaganą przez Ministerstwo Finansów schemą.

E-BOX (E-DEKLARACJE, E-DOKUMENTY)

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania elektronicznymi operacjami i dokumentami firmowymi.

e-Box składa się z modułów e-Deklaracje i e-Dokumenty.

Dzięki modułowi e-Deklaracje:

> utworzysz e-deklaracje podatkowe dla pracowników i firmy (PIT, CIT, VAT),
> automatycznie podpiszesz e-deklaracje, wyślesz je do Ministerstwa Finansów i odbierzesz urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO),
> utworzysz i wyślesz raport JPK_VAT do Urzędu Skarbowego,

Dzięki modułowi e-Dokumenty:

> wystawisz faktury e-sprzedaży,
> bezpiecznie prześlesz faktury drogą elektroniczną (poprzez serwis MiedzyFirmami.pl),
> odbierzesz e-faktury zakupu i potwierdzenia otrzymania e-faktury,
> zarchiwizujesz e-faktury,
> zintegrujesz zarządzanie informacjami o zgodach na otrzymywanie e-faktur.

ANALIZY FINANSOWE

Program pozwala na szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zewidencjonowanych w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Dzięki analizom finansowym:

> szybko wykonasz analizy i zestawienia dla instytucji finansowych (takich jak np.: definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, zdefiniowanie wzorców wspomagających rozliczanie produkcji, tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji),
> dotrzesz do danych finansowych i analiz finansowych (takich jak np: proste definiowanie zestawień – wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników, grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku),
> uzyskasz dostęp do różnorodnych gotowych zestawień i raportów (takich jak np: dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS, wzorcowe arkusze obrotów kont i sald, przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności, arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu),
> elastycznie będziesz operować zgromadzonymi danymi (jak np: prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie, analizowanie danych za wybrany okres).
> uzyskasz komfort pracy i wysoką skuteczność ochrony danych (takich jak np: łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb, dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów).

RAPORTY GRAFICZNE

Funkcjonalność umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa.

Użytkownicy Raportów graficznych w poszczególnych programach mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach:

> sprzedaży,
> zakupu,
> finansów.

DETAL

Rozszerzenie to usprawnia obsługę sprzedaży detalicznej.

Usprawnia obsługę sprzedaży detalicznej poprzez:

> specjalne dedykowany interfejs do obsługi sprzedaży detalicznej,
> automatyzację obsługi promocji okresowych,
> ułatwienie obsługi promocji uzależniającej cenę lub rabat od ilości zakupionego asortymentu,
> obsługę multipłatności jednej transakcji, przyjmując płatność kartą płatniczą, gotówką lub przez bon zakupowy.

LWD (LEASING, WYNAJEM, DZIERŻAWA)

Umożliwia ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy.

System ewidencjonuje umowy, powiązane z nimi środki trwałe oraz obsługuje koszty wynikające z tych umów. Umożliwia elastyczną obsługę jednocześnie pozwalając na równoległe rozliczania wpłacanych rat umowy oraz umarzanie środków trwałych dowolną z dostępnych metod.

SAGE CONNECT

Funkcjonalność przeznaczona do elektronicznej wymiany danych – pozwala użytkownikowi przesłać dokumenty z modułu handlowego (np. faktury sprzedażowe) do modułu finansowo-księgowego w celu ich zaksięgowania.

Korzystając z Sage Connect biura rachunkowe i firmy zyskują oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ:

> dokumenty są importowane (a nie wprowadzane ręcznie) co zmniejsza ryzyko pomyłki podczas ich ponownego wprowadzania,
> dostęp do danych mają tylko uprawnieni użytkownicy zarówno po stronie klienta, jak i po stronie biura rachunkowego,
> dokumenty wysłane elektronicznie są importowane bezpośrednio do systemu księgowego, co trwa krócej niż wprowadzanie ich ręcznie Klient biura rachunkowego na bieżąco widzi w swoim systemie czy biuro zaczęło już przetwarzać jego dokumenty (pobrało je do systemu księgowego). Nie musi dzwonić do księgowej, jeśli ma potrzebę dokonać zmian w dokumencie,
> dokumenty w Sage Connect są bardziej bezpieczne niż wysyłane e-mailem, ponieważ zabezpieczone są na kilku poziomach (szyfrowanie SSL, zarządzanie uprawnieniami, zabezpieczenia biometryczne).

SAGE ASYSTENT

Aplikacja dedykowana dla firm, które posiadają licencję wielofirmową, a bazy danych firm znajdują się w jednej lokalizacji. Narzędzie pomaga w zbiorczym tworzeniu kopii bezpieczeństwa, w tworzeniu użytkowników i nadawaniu im uprawnień, w aktualizacji wielu baz danych w tym samym czasie.

Sage Asystent pozwala:

> planować zadania z opcją przypomnienia,
> dodawać nowego pracownika w biurze oraz nadawać mu uprawnienia do pracy w programach bez konieczności dodawania użytkownika oddzielnie do każdego programu,
> wykonywać kopie bezpieczeństwa dla wszystkich lub wybranych klientów i programówń,
> aktualizować bazy danych do wyższej wersji oraz wyszukiwać dostępne bazy obsługiwane przez biuro rachunkowe,
> zbiorczo generować raporty JPK dla swoich klientów bez konieczności logowania do każdego programu (w tym celu należy skonfigurować połączenie z programem Sage e-Audytor).

SAGE E-AUDYTOR

Narzędzie online zapewniające szybką weryfikację danych zawartych w JPK – pod względem technicznym, merytorycznym i logicznym.

Weryfikacja JPK w e-Audytorze przebiega w trzech etapach:

> sprawdzenie zgodności struktury generowanej przez Twoje oprogramowanie ze strukturą wymaganą przez Ministerstwo Finansów. Sage e-Audytor wskaże np., czy plik .xml przygotowany jest we właściwy sposób, czy wymagane do uzupełnienia pola zostały wypełnione prawidłowo,
> sprawdzenie dla danego pliku spójności raportowanych danych,
> weryfikacja logiczna, czyli porównanie danych pomiędzy konkretnymi strukturami, zwykle dwiema lub trzema, aby pokazać ewentualne różnice i błędy.