Sage Symfonia ERP

Sage Symfonia ERP to zintegrowany biznesowy system informatyczny, który wspiera zarządzanie Twoją firmą, niezależnie od branży, w jakiej pracujesz. Jedna baza kontrahentów, pracowników i słowników zapewnia wysoki poziom integracji danych i błyskawiczną wymianę informacji pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa. Modułowa budowa pozwala dopasować system do konkretnych potrzeb. Gdy Twoja firma będzie się rozwijać, a jej potrzeby wzrosną, system nadal będzie ją wspierać, ponieważ standardowe funkcje można rozszerzyć o dodatkowe opcje.

Moduły Sage Symfonia ERP:

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

To sprawdzony program, korzystają z niego dziesiątki tysięcy księgowych w Polsce. Sprawi on, że procesy finansowo-księgowe w Twoim przedsiębiorstwie będą przebiegały szybciej, skuteczniej i efektywniej. Możesz dostosować oprogramowanie do swoich potrzeb i przyjętej polityki rachunkowości, a dzięki wbudowanym narzędziom kontroli wewnętrznej zmniejszysz ryzyko popełnienia błędu przy wprowadzaniu i księgowaniu dokumentów.

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość m. in.:

> pozwala na ewidencję dokumentów bez daty operacji gospodarczej,
> umożliwia wprowadzanie do rejestru VAT dokumentów z wartościami zerowymi,
> daje możliwość podglądu wydruków e-deklaracji VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27,
> przekazuje czytelną informację o rozpoczętym i zakończonym procesie wysyłki pliku JPK do Ministerstwa Finansów,
> automatycznie wypełnia numery SWIFT dla większości banków działających w Polsce na podstawie wpisanego numeru rachunku bankowego,
> umożliwia obsługę przelewów elektronicznych i wyciągów bankowych w walucie dla kont walutowych. W oparciu o moduł Repozytorium Dokumentów i obsługiwane przez niego systemy bankowe możliwe jest generowanie poleceń przelewów walutowych oraz pobieranie walutowych wyciągów bankowych.

HANDEL

Sage Symfonia ERP Handel będzie Cię wspierać w podejmowaniu trafnych decyzji na każdym etapie procesu handlowego: od oferty, aż do wydania towaru. System pozwoli Ci na realizację złożonej polityki sprzedaży, a system cenników i rabatów ułatwi prowadzenie polityki cenowej.

Sage Symfonia ERP Handel Standard pozwoli na:

> maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży poprzez automatyzację standardowych czynności, takich jak: rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru,
> śledzenie, opisywanie i koordynowanie całego procesu biznesowego poprzez tworzenie dodatkowych powiązań między zamówieniami, fakturami, dokumentami płatności i zleceniami,
> generowanie indywidualnych zestawień i raportów z dodatkowymi kryteriami wyszukiwania dzięki definiowaniu rozbudowanej liczby wymiarów analitycznych dla towarów, kontrahentów i pracowników,
> redukcję do minimum ryzyka popełnienia błędu,
> wystawianie dokumentów bez daty sprzedaży,
> aktualizację deklaracji INTRASTAT,
> dostosowanie wydruków faktur oraz faktur w walucie, do sprzedaży z odwrotnym obciążeniem,
> łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb: możliwość zmiany i zapisywania widoków oraz dodawanie własnych elementów i cech na formatkach dokumentów i kontrahentów (np. dodawanie takich cech jak kolor, gwarancja, rozmiar),
> możliwość dołączania dodatkowych informacji do kartotek dokumentów, kontrahentów (np. skan zamówienia, numer zamówienia), co pozwala na szybką analizę i dekretację księgową,
> rozliczenie kontrahentów fakturą końcową z zerowymi wartościami.

ŚRODKI TRWAŁE

Rozwiązanie to umożliwia kontrolę oraz podniesienie efektywności zarządzania majątkiem firmy oraz usprawnia pracę księgowości – moduł Sage Symfonia ERP Środki Trwałe zawiera mechanizmy ułatwiające przekazanie wyników operacji do modułu Finanse i Księgowość.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe zapewni Ci:

> szybką kontrolę płatności rat i kosztów środków trwałych z leasingu, wynajmu i dzierżawy,
> 100% kontrolę nad majątkiem firmy,
> pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
> efektywne zarządzanie kosztami, poprzez wsparcie w wyborze najkorzystniejszej dla Twojej firmy metody amortyzacji środków trwałych,
> raporty, które dostarczą niezbędnych informacji do podejmowania decyzji biznesowych,
> łatwe ustalenie, kto korzysta ze środka trwałego lub wyposażenia o konkretnym numerze ewidencyjnym i gdzie aktualnie powinien on się znajdować.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją zapewni Twojej firmie wyższą wydajność oraz efektywność kosztową procesów produkcyjnych. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie produkcją, obniżenie kosztów, ewidencjonowanie zużytych surowców oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę zarówno działu produkcji, jak i działu księgowego. Do pracy z systemem niezbędny jest moduł Sage Symfonia ERP Handel, ponieważ system produkcyjny korzysta z kartotek towarowych, dokumentów magazynowych i zdefiniowanych w module Handel magazynów.

Program umożliwi Ci:

> skuteczne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego,
> szybkie pozyskanie precyzyjnych informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji,
> zoptymalizowanie wykorzystywanych zasobów,
> porządkowanie planu pracy i poprawę jej ergonomii,
> kontrolowanie magazynu, surowców i planów produkcyjnych,
> tworzenie raportów w wymaganym układzie.

Rozszerzenia współpracujące z Sage Symfonia ERP:

WIELOFIRMOWOŚĆ

Opcja wielofirmowość umożliwia obsługę bez limitu firm w ramach jednej licencji.

Najważniejsze cechy:

> o praca na bazie danych bez limitu firm w ramach jednej licencji,
> o aktywacja na klucz sprzętowy umożliwia pracę w wielu bazach danych.

Najważniejsze cechy:

> o obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem wielu stanowisk i wielu firm w grupie,
> o oszczędność czasu – skrócenie czasu potrzebnego do obsługi wielu firm.

E-BOX (E-FAKTURY, E-DEKLARACJE, E-PRZELEWY)

Korzystając z dokumentacji elektronicznej obniżysz koszty bieżącego działania firmy. Sage Symfonia ERP e-Box zapewni Ci bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-przelewów i e-deklaracji.

Moduł e-Faktury:

> pozwoli Ci zarządzać obiegiem i archiwizacją elektronicznych faktur,
> zautomatyzujesz proces wystawiania, wysyłania, odbierania, potwierdzania, otrzymywania faktur,
> Bezpiecznie wyślesz faktury przez serwis MiedzyFirmami.pl.

Moduł e-Przelewy:

> umożliwi Ci obsługę płatności i przelewów krajowych,
> stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
> obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych.

Moduł e-Deklaracje:

> pozwoli na elektroniczne rozliczanie VAT i PIT,
> automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowoksięgowych i kadrowopłacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
> odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
> zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru.

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Pozwala przygotować wymagane przez Ministerstwo Finansów sprawozdania finansowe.

E-Sprawozdania Finansowe pozwalają na:

> import danych wygenerowanych w programie księgowym lub z innego e-sprawozdania finansowego,
> pracę na wielu kopiach/wersjach sprawozdania finansowego aż do osiągnięcia finalnej wersji,
> ręczne wprowadzanie danych i wielokrotne modyfikowanie zawartości e-sprawozdania,
> dodawanie złączników do sprawozdania np. polityki rachunkowości firmy,
> przygotowanie sprawozdania finansowego na kolejne okresy poprzez kopiowanie danych z poprzednich lat,
> zapisanie gotowego sprawozdania finansowego do pliku XML w wymaganej przez Ministerstwo Finansów strukturze, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi załącznikami, objaśnieniami i podpisami,
> weryfikację poprawności wygenerowanego e-sprawozdania finansowego i jego zgodności z wymaganą przez Ministerstwo Finansów schemą.

ANALIZY FINANSOWE

Program pozwala na szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zewidencjonowanych w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Dzięki analizom finansowym:

> szybko wykonasz analizy i zestawienia dla instytucji finansowych (takich jak np.: definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, zdefiniowanie wzorców wspomagających rozliczanie produkcji, tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji),
> dotrzesz do danych finansowych i analiz finansowych (takich jak np: proste definiowanie zestawień – wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników, grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku),
> uzyskasz dostęp do różnorodnych gotowych zestawień i raportów (takich jak np: dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS, wzorcowe arkusze obrotów kont i sald, przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności, arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu),
> elastycznie będziesz operować zgromadzonymi danymi (jak np: prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie, analizowanie danych za wybrany okres).
> uzyskasz komfort pracy i wysoką skuteczność ochrony danych (takich jak np: łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb, dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów).

BUSINESS INTELLIGENCE

Korzystając z Business Intelligence zyskujesz możliwość oceny obecnych oraz prognozowania przyszłych działań. Raporty przygotowane przez Sage Business Intelligence na podstawie różnorodnych danych są przedstawiane w formie czytelnych i prostych w interpretacji wykresów.

Moduł Business Intelligence zapewni m.in.:

> wsparcie procesu zarządzania poszczególnymi obszarami funkcjonowania firmy – rozwiązanie oferuje zestaw gotowych, predefiniowanych analiz oraz możliwość skonfigurowania raportów według własnych preferencji,
> możliwość efektywnego wykorzystania pojawiających się szans rynkowych oraz sprawnego reagowania na trudne sytuacje,
> niski koszt i krótki termin rozpoczęcia pracy z profesjonalnym narzędziem analitycznym,
> analizę stanów magazynowych oraz poziomu realizacji zamówień własnych i zewnętrznych.

ANALITYK SPRZEDAŻY

Analityk Sprzedaży to aplikacja, która ułatwi codzienną pracę managerom sprzedaży w Twojej firmie. Dzięki niej zespoły sprzedażowe i ich szefowie będą dysponować przejrzystymi danymi. Wielką pomocą w pracy będą dla nich raporty tematycznie ułożone w zbiór kokpitów pokazujących syntetyczne informacje (Kokpit Kontrahenta, Kokpit Towaru).

Managerowie sprzedaży zyskają:

> predefiniowane raporty ułatwią im dostęp do danych i ich analizę oszczędzając czas całego zespołu sprzedażowego,
> narzędzia do bieżącego kontrolowania realizacji zadań w odniesieniu do wyznaczonych celów.

CONTACT MANAGER

Aplikacja Contact Manager pozwoli Ci zarządzać ofertami, kalendarzami, kontaktami handlowymi w ramach Sage Symfonia ERP Handel. Moduł ten wspomaga pracę z obecnym i potencjalnym klientem.

Z modułem Contact Manager łatwo:

> rejestrujesz dane kontaktu oraz przypisujesz kontakt do kontrahenta,
> rejestrujesz zdarzenia (telefon, mail, oferta),
> planujesz czynności powiązane z kontrahentem,
> zarządzasz kalendarzem: harmonogramem dnia, tygodnia, miesiąca,
> zarządzasz statusami zdarzeń w kalendarzu,
> tworzysz oferty i je modyfikujesz.

SERWIS MIEDZYFIRMAMI.PL

Upraszcza i przyspiesza proces wymiany dokumentów elektronicznych, w tym faktur elektronicznych.

Dzięki miedzyfimpami.pl:

> szybko dodasz towary i usługi oraz wystawisz e-faktury,
> w łatwy sposób zarejestrujesz koszty i dostarczysz je wprost do Twojego księgowego,
kontrolujesz i zarządzasz dostępem do dokumentów firmy,
> wystawisz faktury zgodnie z JPK,
> bezpiecznie zarchiwizujesz dokumenty.
Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie https://www.builditup.eu/kontakt
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.